Damla sulama bazen damlama sulama olarak adlandırılır ve yayıcı veya damlatıcı adı verilen çıkışlara sahip küçük çaplı plastik borular sisteminden çok düşük oranlarda (2-20 litre / saat) toprağa su damlatmayı içerir. Su, bitkilerin yakınına uygulanır, böylece tüm toprak profilini ıslatmayı içeren yüzey ve yağmurlama sulamadan farklı olarak, köklerin büyüdüğü toprağın bir kısmı ıslanır (Şekil 60). Damla sulama suyuyla, uygulamalar diğer yöntemlere göre daha sıktır (genellikle her 1-3 günde bir) ve bu da bitkilerin gelişebileceği toprakta çok uygun bir yüksek nem seviyesi sağlar.