Doğrusal sulama makineleri, merkez pivotun yaptığı gibi merkezi bir nokta yerine tarlanız boyunca ileri geri hareket eder. Doğrusal, düz bir çizgide, ileri veya geri hareket edebilir. Hareket kabiliyetleri, lineerleri aşağıdakiler için en verimli olanlardan biri yapar.

msn, tipik olarak bir kare veya dikdörtgen alanın yüzde 92-98’ini sulayan çiftlik sulama sistemi. Doğrusallar ayrıca kemigasyon, gübreleme ve çimlenmeye yardımcı olabilir ve diğer sulama yöntemleriyle oluşabilecek sızıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
Küçük, esnek doğrusal çizgiler genellikle uzun hortumlar çeker ve hortumu hareket ettirmeden tersine dönme özelliğine sahiptir. Bu, lineerlerin birincil dezavantajlarından birinin üstesinden gelir – hortumu idare etmek ve taşımak için emek. Doğrusallar çoğu durumda bu küçük, düzensiz alanlara merkez pivotların (uygulama verimliliği ve bütünlüğü, maliyet etkinliği ve düşük iş gücü gereksinimleri) avantajlarını getirebilir.